Search

Restaurants, Shymkent

Offers found: 7
Shymkent, Al-Faraby square, 204а Shymkent city, tamerlanovskoe street
Restaurant
Restaurant
Shymkent, Center, 17 Kunayev blvrd,
Shymkent, Ozero market, Adirbekov st.
Shymkent, Dulaty st., Str. Tynybaeva 36, corner of M.Dulatov
Restaurant
Restaurant
Shymkent, pr.B-Momyshuly, Prospect Momyshuly 43
Our restaurant offers a variety of cuisines: Arabic, Lebanese, French, European. Our restaurant is on the first floor of the Canvas. The hotel offers rooms...
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17