Search

Bars, Pubs, Cafe, Shymkent

Offers found: 8
Shymkent, Al-Faraby square, 204а Shymkent city, tamerlanovskoe street
Cafe
Cafe
Shymkent, Str. Baitursynov, 75v Baitursynov st.
It is a cozy place for dining, meeting with friends and business partners.
Shymkent, Dulaty st., Str. Tynybaeva 36, corner of M.Dulatov
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17
Shymkent, Kunayev blvrd., Str. Zheltoksan 17
A cafe
A cafe
Shymkent, Center, Neighborhood Telman Street, Al Farabi
we have prepared with sophistication